คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมวางพวงมาลาน้อมรำลึกวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

image

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2565 คณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะสหเวชศาสตร์ เข้าร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา เพื่อน้อมลำลึกในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ภายใต้กิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์


วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 โดย supatra.ch@up.ac.th อ่าน 115