วิศวฯ เข้าร่วมพิธีบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และเข้ารับโล่รางวัลบุคลากรดีเด่นมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2565

image

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้เข้าร่วมพิธีบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ ดำรงวิริยะนุภาพ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ และบุคลากรคณะฯ ร่วมถวายพานพุ่ม แด่พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และเป็นวันสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา ครบรอบ 12 ปี มหาวิทยาลัยพะเยา

ทั้งนี้คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้เข้ารับโล่รางวัลบุคลากรดีเด่นมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2565 จากรองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา โดยคณะได้รับรางวัลจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ ดำรงวิริยะนุภาพ ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่นสายบริหาร ประเภท "คณบดี", ดร.อภิชาต บัวกล้า ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่นสายบริหาร ประเภท "ประธานหลักสูตร" และรองศาสตราจารย์ ดร.ธนกร ชมภูรัตน์ ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่นสายวิชาการ "สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี" คณะวิศวกรรมศาสตร์ขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้


วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 โดย supatra.ch@up.ac.th อ่าน 126