คณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

image

คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำโดยรองศาสตราจารย์ รศ.ดร.ณัฐพงศ์ ดำรงวิริยะนุภาพ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยประธานหลักสูตร 4 สาขาวิชา ให้การต้อนรับครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 4-5 สิงหาคม 2565 ณ ห้องสัมมนาคณะ EN4406 เข้าศึกษาดูงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยประธานหลักสูตรทั้ง 4 สาขา ได้แก่ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล, สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า, สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา และสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ได้แนะแนวหลักสูตรในสาขาวิชา และได้พานักเรียนเข้าชมห้องเรียนและโรงปฏิบัติการ ที่ใช้ในการเรียนการสอนของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต เพื่อเปิดมุมมองโลกทัศน์ และส่งเสริมการเรียนรู้ สร้างแรงบันดาลใจในการศึกษาต่อทางด้านวิศวกรรมต่อไป


วันที่ 8 สิงหาคม 2565 โดย supatra.ch@up.ac.th อ่าน 377