ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม "ยกระดับสมรรถนะบุคลากรด้านเครื่องจักรกลอัตโนมัติ CNC ตามมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ"

image

🎉🎉ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม "ยกระดับสมรรถนะบุคลากรด้านเครื่องจักรกลอัตโนมัติ CNC ตามมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ"
โดยมีตัวอย่างเนื้อหาการอบรมดังนี้
• มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างเทคนิคเครื่องกัดอัตโนมัติ CNC
• เทคนิคการใช้งานเครื่องกัดอัตโนมัติ CNC ตามมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
• การปฏิบัติการใช้งานเครื่องกัดอัตโนมัติ CNC
📌 ในวันที่ 31 สิงหาคม 2565
📌 เวลา 09.00 - 16.00 น.
📌 ณ แหล่งเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติ ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
🚩 ทั้งนี้ สามารถลงทะเบียนตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2656
Link สำหรับการลงทะเบียน https://forms.gle/r8LwS8xdL9oT2KnW8

วันที่ 30 สิงหาคม 2565 โดย supatra.ch@up.ac.th อ่าน 139