คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.สุธรรม อรุณ นักวิจัยที่ได้รับการคัดเลือกเป็น “ผลงานแบบอย่างการใช้เทคโนโลยีการเกษตรอุตสาหกรรมอัจฉริยะ”

image

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธรรม อรุณ อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมเครื่องกล ได้เข้าร่วมพิธีรับมอบเกียรติบัตร นักวิจัยที่ได้รับการคัดเลือกเป็น “ผลงานแบบอย่างการใช้เทคโนโลยีการเกษตรอุตสาหกรรมอัจฉริยะ” ซึ่งเป็น 1 ใน 20 ผลงานแบบอย่างการใช้เทคโนโลยีการเกษตรอุตสาหกรรมอัจฉริยะ ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2565 ณ เวทีกลาง อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพ็คเมืองทองธานี โดยผลงานที่ได้รับคัดเลือกคือ “ระบบให้ความร้อนตู้อบอัตโนมัติ” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เป็นผู้มอบรางวัล ภายใต้การประกวดการใช้เทคโนโลยีการเกษตรอุตสาหกรรมอัจฉริยะ DIPROM Agro-Machinery Award 2022 เพื่อยกระดับการพัฒนาเทคโนโลยี การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ และสร้างรายได้กลับคืนสู่ท้องถิ่นชุมชน รวมถึงสามารถเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตให้มีศักยภาพเพิ่มมากขึ้นกว่า 40% โดยมีผลงานส่งเข้าประกวดจำนวน 179 ผลงาน


สำหรับผลงาน “ระบบให้ความร้อนตู้อบอัตโนมัติ” ผู้วิจัยได้พัฒนาร่วมกับคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญ ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพรัตน์ เกตุขาว, นายปิยะพงษ์ ยารวง, นายอนุกูล สุริยะไชย และนายสมบัติ สุยะ โดยทีมผู้วิจัยได้ดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพของตู้อบรมร้อนที่ใช้ในการอบเม็ดมะม่วงหิมพานต์ ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมอาชีพบ้านหาดไก่ต้อย ตำบลหาดล้า อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยปรับปรุงจากตู้อบเดิมที่ใช้การให้ความร้อนจากหัวฟู่ และปรับระดับอุณหภูมิภายในตู้อบด้วยระบบ manual ที่ต้องมีพนักงานคอยควบคุมการทำงานของตู้อบตลอดเวลา เป็นตู้อบที่ใช้การให้ความร้อนจากหัวเผาประสิทธิภาพสูง และมีการควบคุมอุณหภูมิภายในตู้อบด้วยชุดควบคุมการตัดต่อแก๊สอัตโนมัติ รวมทั้งยังสามารถกำหนดเวลาในการหยุดการทำงานของหัวเผาได้ ทำให้ผู้ประกอบการลดต้นทุนค่าแก๊ส LPG ที่ใช้ในกระบวนการอบ ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการอบมีคุณภาพสม่ำเสมอมากขึ้น เนื่องจากอุณหภูมิภายในตู้อบมีความสม่ำเสมอ ทำให้ผู้ประกอบการสามารถลดแรงงานการควบคุมการทำงานของตู้อบ โดยการพนักงานสามารถทำงานในหน้าที่อื่นเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตได้


วันที่ 31 สิงหาคม 2565 โดย supatra.ch@up.ac.th อ่าน 326