วิศวกรรมโยธา ม.พะเยา คว้ารางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ชิงถ้วยรางวัลพร้อมทุนการศึกษา ในการแข่งขันวิชาการด้านโครงสร้างด้วยไม้ไอศกรีม ประจำปีการศึกษา 2565

image

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ในการแข่งขันเพื่อสร้างสรรค์วิชาการด้านโครงสร้างด้วยไม้ไอศกรีม สายงานวิศวกรรมโยธา ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 15 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดขึ้นโดยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และสภาวิศวกร ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ระหว่างวันที่ 25-26 สิงหาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา เป็นการกลับมาอีกครั้งของสายงานวิศวกรรมโยธา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้เข้าร่วมแข่งขันรายการการแข่งขันเพื่อสร้างสรรค์วิชาการด้านโครงสร้างด้วยไม้ไอศกรีม สายงานวิศวกรรมโยธา ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 15 จำนวน 1 ทีม ซึ่งมีนิสิตที่ได้รับถ้วยรางวัลพร้อมทุนการศึกษา ดังนี้

ทีมที่ 1

นายกรชวัล เฌอมือ

นางสาวอารยา สุขระหัด

นางสาวอรสา รมราษฎร์

นอกจากนี้ยังมีนิสิตที่เข้าร่วมการแข่งขันเพื่อสร้างสรรค์วิชาการด้านโครงสร้างด้วยไม้และเหล็ก ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 7 เพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์และนำไปฝึกฝนพัฒนาในการแข่งขันครั้งต่อไปอีกจำนวน 2 ทีม ดังนี้

ทีมที่ 2

นางสาวพัชนก พรมมา

นางสาวภัทรพร โฉมงาม

นางสาววิไลพร นามบุญลือ

ทีมที่ 3 การแข่งสะพานไม้และเหล็ก

นายปฏิภูมิ กาญจนจูฑะ

นางสาววิภาดา เสนาประโคน

นางสาวนิศาชล ทองม้วนวง

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ เซี่ยงฉิน พร้อมด้วยครูปฏิบัติการสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา เป็นผู้ควบคุมดูแล

การแข่งขันครั้งนี้ เพื่อสร้างสรรค์วิชาการด้านโครงสร้าง สายงานวิศวกรรมโยธา โดยนิสิตได้นำความรู้ที่ได้รับมาบูรณาการและประยุกต์ใช้ให้เกิดการพัฒนาทางด้านความคิดและเป็นการบ่มเพาะด้านการวางแผน การทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ ตลอดจนเป็นการสร้างเสริมความสามัคคีและสร้างเครือข่าย ระหว่างสถาบันการศึกษา ทั้งนี้คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอขอบคุณอาจารย์, ครู ผู้ควบคุม และนิสิตตัวแทนการแข่งขัน ที่ร่วมสร้างชื่อเสียงให้กับคณะวิศวกรรมศาสตร์

 


วันที่ 31 สิงหาคม 2565 โดย supatra.ch@up.ac.th อ่าน 269