คณะวิศวกรรมศาสตร์ต้อนรับหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน และคณะ เข้าเยี่ยมชมและตรวจเยี่ยมการดำเนินงานการจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

image

เมื่อวันอังคารที่ 6 กันยายน 2565 คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ ดำรงวิริยะนุภาพ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยทีมบริหาร ให้การต้อนรับคุณสุทธิพงษ์ โกศลวิริยะกิจ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน และคณะ เข้าเยี่ยมชมและตรวจเยี่ยมการดำเนินงานการจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน โดย คณะวิศวกรรมศาสตร์มีความประสงค์จะยื่นขออนุญาตจัดตั้งในสาขาช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ, สาขาช่างควบคุมเครื่องกลึง CNC, สาขาช่างควบคุมเครื่องกัด CNC, สาขาช่างเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ (CAD), และสาขาช่างกลึง เป็นต้น

นอกจากนี้ คณะฯได้ร่วมหารือในการทำความร่วมมือทางด้านการพัฒนาวิชาชีพ เพื่อยกระดับทักษะแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและชุมชน โดยการดำเนินการทั้งหมดก็เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ว่า “แหล่งเรียนรู้ทางวิศวกรรมเพื่ออุตสาหกรรมและชุมชน”


วันที่ 12 กันยายน 2565 โดย supatra.ch@up.ac.th อ่าน 255