คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ ผู้ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยมูลฐาน Fundamental Fund (FF66) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

image

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ ผู้ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยมูลฐาน Fundamental Fund (FF66) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


วันที่ 20 กันยายน 2565 โดย supatra.ch@up.ac.th อ่าน 117