วิศวกรรมเครื่องกลจัดกิจกรรม “พี่พบน้อง”

image

วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2565 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลได้จัดกิจกรรม “พี่พบน้อง” โดยได้รับเกียรติจากตัวแทนศิษย์เก่าวิศวกรรมเครื่องกล เป็นวิทยากรบรรยายประสบการณ์การทำงานทั้งในภาครัฐและเอกชน คือ คุณวทัญญู  โยปินตา วิศวกรเครื่องกล จากบริษัท SURUGA (THAILAND) และคุณอมรเทพ  จงปลื้มปิติ วิศวกรปฏิบัติการ กระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งจะเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้นิสิตมีเป้าหมายในการเรียน เพื่อให้สำเร็จการศึกษาเป็นวิศวกรเครื่องกลที่ประสบความสำเร็จเหมือนพี่ ๆ ต่อไป นอกจากนี้ คณะศิษย์เก่าวิศวกรรมเครื่องกลได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นิสิตที่มีผลการเรียนดีเด่น และนิสิตที่ต้องการการสนับสนุนด้านทุนทรัพย์เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่นิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล จำนวน 7 ทุนการศึกษา


วันที่ 3 ตุลาคม 2565 โดย supatra.ch@up.ac.th อ่าน 135