ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ได้รับการตีพิมพ์ในบทความวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2565

image

📌คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ได้รับการตีพิมพ์ในบทความวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2565

#ศูนย์วิจัยและบริการวิศวกรรม #RACE #คณะวิศวกรรมศาสตร์ #มหาวิทยาลัยพะเยา


วันที่ 7 ตุลาคม 2565 โดย supatra.ch@up.ac.th อ่าน 296