นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าพบอธิการบดีในโอกาสแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับรางวัล

image

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2565 คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำโดย รศ.ดร.ณัฐพงศ์ ดำรงวิริยะนุภาพ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ รศ. จันทนี เพชรานนท์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.อภิชาต บัวกล้า รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาความร่วมมืออุตสาหกรรม นำนิสิตเข้าพบ รศ.ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดี ณ ห้องประชุมอธิการบดี ในโอกาสแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับรางวัลการแข่งขัน โดยมี 2 การแข่งขันที่ได้รับรางวัล ดังนี้

การแข่งขันรายการการแข่งขันเพื่อสร้างสรรค์วิชาการด้านโครงสร้างด้วยไม้ไอศกรีม สายงานวิศวกรรมโยธา ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 15 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2

รายชื่อนิสิตผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ดังนี้

1. นายกรชวัล เฌอมือ
2. นางสาวอารยา สุขระหัด
3. นางสาวอรสา รมราษฎร์

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ เซี่ยงฉิน พร้อมด้วยครูปฏิบัติการสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา เป็นผู้ควบคุมดูแล


การแข่งขัน “BIM object Green Design Competition” 2022 ในชื่อทีม Rainyday ได้รับรางวัล 4 รางวัล ได้แก่

1. รางวัลชมเชย BIMobject Green Design Competition 2022
2. รางวัล green material & sustainability
3. รางวัลพิเศษ การเลือกใช้วัสดุ “เหล็ก” จากแปซิฟิกไพพ์ ในการออกแบบ
4. รางวัล Popular Vote

รายชื่อนิสิตผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ดังนี้
1. นายเกษตร อุตสม
2. นายพีรภัส สรรคชา
3. นางสาวเวธินี แก้วดวงดี

โดยมี อาจารย์ฤทธิ์ทยุต ก้อนทอง และอาจารย์ปัณณพงศ์ กุลพัฒน์เศรษฐ เป็นผู้ควบคุมดูแล


การเข้าพบอธิการบดีครั้งนี้ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้นิสิตได้มุ่งมันทำความดี และผลิตผลงานดีเด่นเชิงประจักษ์ให้กับสถาบันต่อไป

 


วันที่ 11 ตุลาคม 2565 โดย supatra.ch@up.ac.th อ่าน 112