ขอแสดงความยินดี กับคณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ผ่านการพิจารณาทุนสนับสนุนโครงการสนับสนุนให้บุคลากร ในสถาบันอุดมศึกษาออกไปปฏิบัติงานในภาคอุตสาหกรรม

image

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดี กับคณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ผ่านการพิจารณาทุนสนับสนุนโครงการสนับสนุนให้บุคลากร ในสถาบันอุดมศึกษาออกไปปฏิบัติงานในภาคอุตสาหกรรม ผ่านกลไก Pre-Talent mobility ประจำปีงบประมาณ 2565


#ศูนย์วิจัยและบริการวิศวกรรม #RACE #คณะวิศวกรรมศาสตร์ #มหาวิทยาลัยพะเยา


วันที่ 19 ตุลาคม 2565 โดย supatra.ch@up.ac.th อ่าน 320