ขอแสดงความยินดีกับ นายอนุกูล สุริยะไชย ในการเข้ารับรางวัล "พิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติ ศิษย์เก่าดีเด่น"

image

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดีกับ “นายอนุกูล  สุริยะไชย” ครูปฏิบัติการหลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ เข้ารับรางวัลใน "พิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติ ศิษย์เก่าดีเด่น" เนื่องในโอกาสครบ 44 ปี วิทยาลัยเทคนิคพะเยา ในวันที่ 19 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุมอนุสรณ์ ๔๔ ปี วิทยาลัยเทคนิคพะเยา อาคารวิทยบริการ ฝ่ายวิชาการ


#คณะวิศวกรรมศาสตร์ #มหาวิทยาลัยพะเยา


วันที่ 21 ตุลาคม 2565 โดย supatra.ch@up.ac.th อ่าน 95