คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวและร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของ นายชัยวุฒิ อัปมะเทา

image

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวและร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของ นายชัยวุฒิ อัปมะเทา นิสิตหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ด้วยรักและอาลัยจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา


วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 โดย supatra.ch@up.ac.th อ่าน 1293