วิศวกรรมอุตสาหการเข้าศึกษาดูงานทางวิชาชีพอุตสาหการ

image

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ นำทีมโดย ดร.ทรงวุฒิ ประกายวิเชียร, อาจารย์อธิคม บุญซื่อ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์คมกฤต เมฆสกุล และ ดร.พงศ์วิทย์ พรมสุวรรณ อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ พร้อมด้วย ครูอนุกูล สุริยะไชย ได้นำนิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการเข้าศึกษาดูงานทางวิชาชีพอุตสาหการ ณ บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) จังหวัดพะเยา และบริษัท สหชัยไทยพืชผล จำกัด จังหวัดพะเยา ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2565 เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะให้กับนิสิต ได้เข้าใจหลักการของระบบการจัดการคลังสินค้าของสถานประกอบค้าวัสดุก่อสร้างขนาดใหญ่ ตามวิชาชีพวิศวกรรมอุตสาหการ ได้เรียนรู้จากอุปกรณ์หรือสถานการณ์จริงของ ระบบการจัดการคลังสินค้าและกระบวนการผลิตอาหาร และสามารถนำประสบการณ์จากการอบรมไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนและการทำงานต่อไป


วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 โดย supatra.ch@up.ac.th อ่าน 343