เงื่อนไขสำหรับการสำเร็จการศึกษา และช่องทางทดสอบ

image

📢📢ประกาศ สำหรับนิสิต ชั้นปีที่ 4 (รหัส 62)

★ เงื่อนไขสำหรับการสำเร็จการศึกษา

★ ช่องทางการทดสอบภายในมหาวิทยาลัยพะเยา


วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 โดย supatra.ch@up.ac.th อ่าน 251