คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัย (R2R Proposal) มหาวิทยาลัยพะเยา รุ่นที่ 10 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

image

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัย (R2R Proposal) มหาวิทยาลัยพะเยา รุ่นที่ 10 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 โดย supatra.ch@up.ac.th อ่าน 233