คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมจัดกิจกรรม UP Open House เปิดบ้านวิชาการ ประจำปี 2566

image

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2565 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยพะเยาจัดกิจกรรม UP Open House เปิดบ้านวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2566 นำโดย อาจารย์อธิคม บุญซื่อ พร้อมด้วยทีมบุคลากรคณะ ณ อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธัมมปัญโญ) ภายใต้โครงการผู้บริหารสถานศึกษาและอาจารย์แนะแนวเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และรับฟัง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระบบการรับเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยพะเยา


วันที่ 9 ธันวาคม 2565 โดย supatra.ch@up.ac.th อ่าน 287