คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดทำบุญคณะฯ ประจำปี 2565

image

วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2565 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ ดำรงวิริยะนุภาพ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรเข้าร่วมโครงการทำบุญคณะวิศวกรรมศาสตร์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 12 ปีคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยร่วมประกอบพิธีทางศาสนา พิธีสืบชะตา สวดเจริญพระพุทธมนต์ รวมทั้งการถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์จำนวน 5 รูป เพื่อเสริมสิริมงคลให้แก่คณะ สร้างกำลังใจให้กับบุคลากร และเป็นการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้สืบเนื่องต่อไป


วันที่ 22 ธันวาคม 2565 โดย supatra.ch@up.ac.th อ่าน 243