นิสิตวิศวกรรมไฟฟ้า มพ. คว้ารางวัลเหรียญเรียนดี ประจำปี 2565 จาก วสท.

image

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.พะเยา ขอแสดงความยินดีแก่ นายกิตติภูมิ สมสวัสดิ์ นิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ชั้นปีที่ 4 ที่มีผลการเรียนและความประพฤติดี โดยผ่านการคัดเลือกจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ทั่วประเทศ เข้ารับพระราชทานเหรียญรางวัลเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 15 ธันวาคม 2565 จากกองทุนเพื่อการศึกษาและวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์


วันที่ 6 มกราคม 2566 โดย supatra.ch@up.ac.th อ่าน 326