คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมงาน Meeting of the Mind2023

image

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2566 คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำโดย รศ.ดร.ณัฐพงศ์ ดำรงวิริยะนุภาพ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากรคณะ เข้าร่วมงาน Meeting of the Mind 2023 ณ หอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา คณะได้นำอาหารเข้าร่วมจัดซุ้มอาหาร ร่วมกิจกรรมจับฉลากของขวัญ และรับพรปีใหม่จากอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับบุคลากร สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยพะเยา โดยบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น รอยยิ้ม และสนุกสนาน

 


วันที่ 12 มกราคม 2566 โดย supatra.ch@up.ac.th อ่าน 226