วิศวฯ เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเงินการคลัง (KM)

image

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเงินการคลัง (KM) ครั้งที่ 1/ 2566 ในวันพฤหัสบดี ที่ 12 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมบวรรัตนประสิทธิ์ อาคารสำนักงานอธิการบดี เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงานของเครือข่ายด้านการเงินการคลังได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เพิ่มความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ลดปัญหาการปฏิบัติงาน รวมถึงซักซ้อมความเข้าใจเรื่องกฎระเบียบด้านการเงินการคลังที่มีการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงใหม่


วันที่ 12 มกราคม 2566 โดย supatra.ch@up.ac.th อ่าน 218