นิสิตโยธาได้รับคัดเลือกเข้าสู่ 'AP OPEN HOUSE ประจำปี 2566'

image

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนายพิทักษ์พล เพ็ชรทอง นิสิตวิศวกรรมโยธา ชั้นปีที่ 3 ที่ได้รับคัดเลือกจากนิสิตนักศึกษาทั่วประเทศ เข้าสู่โครงการ 'AP OPEN HOUSE ประจำปี 2566' ซึ่งในปีนี้มีการคัดเลือกนิสิตนักศึกษาจาก 50 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ รวมกว่า 3,000 คน โดยนิสิตผู้เข้าร่วมโครงการที่มีผลการฝึกงานที่โดดเด่น จะได้รับโอกาสไปศึกษาดูงานที่ประเทศญี่ปุ่น เพื่อเรียนรู้การทำงานนอกเหนือจากที่ได้เรียนรู้กับผู้เชี่ยวชาญในประเทศไทย


วันที่ 18 มกราคม 2566 โดย supatra.ch@up.ac.th อ่าน 223