นิสิตวิศวกรรมเครื่องกล นำเสนอผลงานภายใต้กิจกรรม ASHRAE REGION XIII REGIONAL STUDENTS EVENT

image

ในวันพุธที่ 18 ม.ค. 2566 นิสิตวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา สังกัดชมรม ASHRAE Student Chapter University of Phayao  นำโดย Chompoonuch Ngamsom, Thanyalak Thuiwiang, Waranya Siriwech, Thanakorn Kantawin, Aomsup Aomsin และ Thinnakorn Khamnuan ได้เข้าร่วมกิจกรรม ASHRAE REGION XIII REGIONAL STUDENTS EVENT ภายใต้หัวข้อ Climate Change – Gen Z’s role in Decarbonization โดยนิสิตได้นำเสนอในหัวข้อ Roles of younger in decarbonization ร่วมกับนักศึกษาจากประเทศอื่นๆ ในกลุ่มสมาชิกของ Region XIII โดยมี Mr. Ross uinus และ Singapore Chapter เป็นเจ้าภาพในการนำเสนอผลงาน


วันที่ 20 มกราคม 2566 โดย supatra.ch@up.ac.th อ่าน 246