วิศวะ มพ. ร่วมกิจกรรมต่อต้านการทุจริต(ITA) และสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ประจำปี 2566

image

วันที่ 30 มกราคม 2566 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมต่อต้านการทุจริตและสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ประจำปี 2566 ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2566 นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ ดำรงวิริยะนุภาพ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตภายในคณะ รวมรณรงค์การป้องกันการทุจริตและปลุกจิตสำนึกหรือสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส งดรับของกำนัลทุกชนิด เพื่อขับเคลื่อนในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น


วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 โดย supatra.ch@up.ac.th อ่าน 345