วิศวกรรมอุตสาหการจัดพิธีทำบุญอาคารปฏิบัติการ Shop IE

image

วันอังคารที่ 31 มกราคม 2565 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำโดย อาจารย์อธิคม บุญซื่อ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ พร้อมด้วยคณาจารย์ ครูปฏิบัติการ และนิสิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ได้จัดพิธีทำบุญสาขาภายใต้โครงการทำบุญอาคารปฏิบัติการ Shop IE โดยมีการถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์จำนวน 5 รูป และสวดเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อเสริมสิริมงคลแก่คณาจารย์ บุคลากรและนิสิตสาขาวิชา ณ อาคารปฏิบัติวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา


วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 โดย supatra.ch@up.ac.th อ่าน 242