วิศวฯเปิดบ้านต้อนรับนักเรียน ท.6 เพื่อเสริมสร้างหลักสูตรทางด้านวิศวกรรมศาสตร์

image

วันที่ 16 มีนาคม 2566 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย อ. อธิคม บุญซื่อ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ และอาจารย์ประจำหลักสูตร พร้อมด้วยครูปฏิบัติการ เปิดบ้านต้อนรับคณาจารย์และนักเรียน โรงเรียนเทศบาลเชียงราย 6 นครเชียงราย ในโครงการกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเชิงปฏิบัติการด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวนกว่า 40 คน เพื่อเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับทักษะพื้นฐานเชิงปฏิบัติการทางด้านวิศวกรรมศาสตร์สำหรับนักเรียน ซี่งภายในกิจกรรมได้พานักเรียนไปเรียนรู้เกี่ยวกับการทำงานของเครื่องจักร และเครื่องมือปฏิบัติการของแต่ละสาขา ให้นักเรียนได้สัมผัสเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในห้อง Lab ปฏิบัติการ ทั้ง 4 หลักสูตร ได้แก่ วิศกรรมเครื่องกล, วิศกรรมโยธา, วิศกรรมไฟฟ้า และวิศกรรมอุตสาหการ

ทั้งนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ยินดีต้อนรับและขอบคุณ คุณครูและนักเรียน โรงเรียนเทศบาลเชียงราย 6 นครเชียงราย ที่ให้ความสนใจในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ตลอดมา


วันที่ 21 มีนาคม 2566 โดย supatra.ch@up.ac.th อ่าน 213