ขอแสดงความยินดีกับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจแก่ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2565

image

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดยผู้บริหารคณะและคณาจารย์ภายใน ร่วมแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2565 ทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ นายวิสาขะ ปัญญาช่วย นายคมสัน ธูปคำ และนายอมรเทพ จงปลื้มปิติ ณ ห้องประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์ EN1104 โดยมีการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการดำเนินงานของชมรมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่สามารถช่วยกันขับเคลื่อนได้ในอนาคต สร้างการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างรุ่นพี่ศิษย์เก่ากับรุ่นน้อง พร้อมทั้งให้ศิษย์เก่าได้ร่วมพูดคุยกับบัณฑิตและมหาบัณฑิต เพื่อเสริมสร้างสายสัมพันธ์ศิษย์เก่าให้ยังยืนต่อไป


วันที่ 21 มีนาคม 2566 โดย supatra.ch@up.ac.th อ่าน 208