คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมประชุมสรุปการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2566

image

วันที่ 21 มีนาคม 2566 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ ดำรงวิริยะนุภาพ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงดี แสนรักษ์  และบุคลากรภายในคณะที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับหน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยพะเยา ประชุมสรุปการตรวจสอบภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อสรุปผลการตรวจสอบและเสนอแนะจากการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ และเปิดโอกาสให้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน


วันที่ 31 มีนาคม 2566 โดย supatra.ch@up.ac.th อ่าน 209