วิศวะ มพ. เข้าร่วมพิธีสระเกล้าดำหัวอธิการบดีและผู้อาวุโส เพื่อสืบสานประเพณีปีใหม่เมือง ประจำปี 2566

image

วันพุธที่ 19 เมษายน 2566 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมพิธีสระเกล้าดำหัวอธิการบดีและผู้อาวุโส เนื่องในเทศกาลสงกรานต์มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2566 ณ สวนหย่อมบริเวณด้านหลังอาคารสำนักงานอธิการบดี โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ ดำรงวิริยะนุภาพ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากรคณฯ เข้ารดน้ำดำหัวรับพรจากผู้บริหารและผู้อาวุโสมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อเสริมสิริมงคลและเป็นการสืบสานประเพณีปีใหม่เมืองให้สืบเนื่องต่อไป


วันที่ 20 เมษายน 2566 โดย supatra.ch@up.ac.th อ่าน 189