วิศวกรรมโยธา มพ. จัดโครงการศึกษาดูงานวิชาชีพวิศวกรรมโยธาเพื่อพัฒนาความรู้และเพิ่มทักษะให้กับนิสิต

image

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา โครงการพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย รศ.ดร.ณัฐพงศ์ ดำรงวิริยะนุภาพ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ ผศ.ดร.อภิชาต บัวกล้า ประธานหลักสูตรฯ พร้อมด้วยคณาจารย์ นำนิสิตเข้ารับการศึกษาดูงาน ภายใต้โครงการศึกษาดูงานวิชาชีพวิศวกรรมโยธา โครงการพิเศษ ในระหว่างวันที่ วันที่ 24 – 28 เมษายน 2566 ณ โครงการก่อสร้างท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดของ บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จ.ระยอง, สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด และโรงงาน SCG PRECAST LTD. จ.ชลบุรี พร้อมจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ โดยหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เพื่อพัฒนาความรู้และเพิ่มทักษะให้กับนิสิต รวมถึงเปิดโอกาสให้นิสิตได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญ เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ และนำกลับมาพัฒนาตนเองในสาขาวิชาชีพวิศวกรรมได้อย่างต่อเนื่อง


วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 โดย supatra.ch@up.ac.th อ่าน 249