คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนกานต์ สวนกัน ได้รับรางวัล Best Paper Award ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 20

image

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนกานต์ สวนกัน อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า  ได้รับรางวัล "Best Paper Award” A Multiband Tri-branch Monopole Antenna Base on Step Impedance Technique for WLAN, WiMAX, 5G Technology, and loT Application ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 20 th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology จัดขึ้นโดยสมาคมวิชาการไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม และสารสนเทศแห่งประเทศไทย (ECTI) ณ โรงแรม ฟอร์จูน ริเวอร์วิว จังหวัดนครพนม ในระหว่างวันที่ 9 - 12 พฤษภาคม 2566 ณ โรงแรมฟอร์จูน ริเวอร์วิว จังหวัดนครพนม

 


วันที่ 1 มิถุนายน 2566 โดย supatra.ch@up.ac.th อ่าน 206