ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์สาขาวิศวกรรมโยธา ได้รับรางวัล Best Paper Award ในการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 28 ประจำปี 2566

image

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา ไชยมหาวัน และ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ เซี่ยงฉิน อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา ได้รับรางวัล "Best Paper Award” ในการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 28 เรื่องการเสริมกำลังเสาคอนกรีตเสริมเหล็กให้รับแรงแผ่นดินไหวด้วยการคาดรัดของเหล็กเส้นแบน ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 ณ โรงแรมภูเก็ต เกรซแลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดภูเก็ต


วันที่ 1 มิถุนายน 2566 โดย supatra.ch@up.ac.th อ่าน 202