คณะวิศวฯ จัดกิจกรรม “Warm Up” ส่งเสริมอัตลักษณ์นิสิตใหม่

image

ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2566 งานกิจการนิสิตร่วมกับสโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ภายใต้กิจกรรม “Warm Up” ณ ลาน Gear Space คณะวิศวกรรมศาสตร์  เพื่อส่งเสริมนิสิตภายในคณะให้มีอัตลักษณ์ตรงตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัยพะเยาในด้านสุขภาพ บุคลิกภาพ สุนทรียภาพ เพื่อเป็นการสานสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง ผ่านการทำกิจกรรมสร้างสรรค์ร่วมกัน รวมถึงการสร้างพื้นที่ให้นิสิตใหม่รหัส 66 ได้พบปะอาจารย์และรุ่นพี่ประจำสาขาวิชาของตนเอง


วันที่ 2 มิถุนายน 2566 โดย supatra.ch@up.ac.th อ่าน 328