คณะวิศวกรรมศาสตร์ มพ. ต้อนรับคณะกรรมการสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ แห่งประเทศไทย

image

วันที่ 2 มิถุนายน 2566 รองศาสตรจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ ดำรงวิริยะนุภาพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.ชลธิศ เอี่ยมวรวุฒิกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ประธานสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย) และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภรชัย จูอนุวัฒนกุล อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอนของคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมเยี่ยมชมทัศนียภาพของภายในคณะฯและมหาวิทยาลัยพะเยา ในโอกาสประธานสภาคณบดีก่อนการประชุมสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย ณ จังหวัดเชียงรายเร็ว ๆ นี้


วันที่ 2 มิถุนายน 2566 โดย supatra.ch@up.ac.th อ่าน 278