คณะวิศวะฯ มพ. นำทีมสโมสรนิสิต เข้าร่วมกิจกรรมตักบาตรน้องใหม่ 66

image

ในวันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน 2566 งานกิจการนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำทีมสโมสรนิสิต ชมรมดนตรี และชมรมถ่ายภาพของคณะเข้าร่วมกิจกรรมตักบาตรน้องใหม่ 66 "จวนละอ่อนใหม่ ใส่บาตรตานบุญ" พร้อมใจกันร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ 13 รูป ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อความเป็นสิริมงคลและต้อนรับการเปิดเทอมในภาคเรียนใหม่ให้กับนิสิต


วันที่ 14 มิถุนายน 2566 โดย supatra.ch@up.ac.th อ่าน 341