สโมสรนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.พะเยา ต้อนรับผู้นำนักศึกษา ม.ศิลปากร เข้าศึกษาดูงานภายในคณะ

image

 

ในวันที่ 15 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00 น. นำโดย ดร. รัชนีวรรณ อังกุรบุตร์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต พร้อมด้วยสโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ให้การต้อนรับผู้นำนิสิตจากมหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ จำนวน 50 คน เข้าศึกษาดูงานสโมสรนิสิตภายในคณะที่มีผลงานโดดเด่น อันเป็นเอกลักษณ์ที่แตกต่างจากคณะอื่น ๆ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู่การดำเนินงานร่วมกัน ณ ห้องสัมมนาคณะ EN 4406


วันที่ 16 มิถุนายน 2566 โดย supatra.ch@up.ac.th อ่าน 169