วิศวกรรมโยธา ม.พะเยาร่วมกับทีมวิศวกร ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จัดอบรมเทคนิคการพ่นคอนกรีตผนังอุโมงค์ให้แก่นิสิต

image

 

วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2566 สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา ไชยมหาวัน อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมโยธา พร้อมด้วยคณาจารย์ในสาขาจัดกิจกรรมการอบรมเทคนิคการพ่นคอนกรีตผนังอุโมงค์ (Shortcrete) ให้แก่นิสิตสาขาวิศวกรรมโยธา จำนวน 80 คน เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการพ่นคอนกรีตผนังอุโมงค์ และสาธิตวิธีการพ่นคอนกรีตผนังอุโมงค์ด้วยเครื่องจักรที่ใช้งานจริง โดยทีมวิศวกร บริษัทไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด (มหาชน) ณ ลานจอดรถคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา


วันที่ 20 มิถุนายน 2566 โดย supatra.ch@up.ac.th อ่าน 319