นักวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.พะเยา ลงพื้นที่จัดกิจกรรมเชื่อมโยงนวัตกรรมการเลี้ยงปลานิลสำหรับชุมชนเครือข่ายเป้าหมาย

image

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัทธิ์ธนนท์ พงษ์พานิช หัวหน้าศูนย์วิจัยและบริการวิชาการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วยทีมนักวิจัยร่วมลงพื้นที่จัดกิจกรรมเชื่อมโยงนวัตกรรมการเลี้ยงปลานิลสำหรับชุมชนเครือข่ายเป้าหมาย ณ ไร่ใบธง ต.บ้านต๊ำ อ.เมือง จ.พะเยา เพื่อแนะนำและถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องตีน้ำอัตโนมัติ ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ใช้ในการเลี้ยงปลานิล ภายใต้โครงการต้นแบบการพัฒนาธุรกิจปลานิลด้วยการสร้างห่วงโซ่คุณค่าใหม่ จังหวัดพะเยา ทั้งนี้นวัตกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก อีกทั้งได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์จากผู้เลี้ยงปลานิล เพื่อนำมาต่อยอดพัฒนาเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลเชิงพาณิชย์ต่อไป

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูล ณ ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการวิศวกรรม (RACE) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ติดต่อ 0897552374 คุณกายรวี ฟูแสง


วันที่ 26 มิถุนายน 2566 โดย supatra.ch@up.ac.th อ่าน 266