คณะวิศวกรรมศาสตร์ มพ. เข้าร่วมอบรมทำแผนพัฒนาความเป็นเลิศ ระยะ 20 ปี ม.พะเยา

image

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ ดำรงวิริยะนุภาพ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยทีมงานแผนคณะ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาความเป็นเลิศ ระยะ 10 ปี มหาวิทยาลัยพะเยา ในระหว่างวันที่ 20 -21 มิถุนนายน 2566 ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อวางแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ และให้มีการเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ซึ่งได้มีการกำหนดเป็นพระราชบัญญัติไว้แล้ว


วันที่ 26 มิถุนายน 2566 โดย supatra.ch@up.ac.th อ่าน 187