วิศวกรรมโยธา ม.พะเยา ร่วมกับขนส่งจ.พะเยา บรรยายในหัวข้อ "การยกระดับคุณภาพมาตรฐานการบริการรถโดยสารสาธารณะ"

image

 

วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2566 เวลา 09:45 น. สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ดร.ปาลินี สุมิตสวรรค์ และ ดร.ณพล ศรีศักดา ได้รับเกียรติเกียรติจากสำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยามาเป็นวิทยากรบรรยายภายใต้โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสารจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในหัวข้อ "การยกระดับคุณภาพมาตรฐานการบริการรถโดยสารสาธารณะ" เพื่อส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานการบริการที่ดี มีความปลอดภัย ให้แก่ผู้แทนจากเทศบาลเมืองพะเยา ผู้ประกอบการขนส่ง และพนักงานเข้าร่วมอบรม จำนวน 20 คน ณ โรงแรมเอ็มทูโฮเทลวอเตอร์ไซด์ จังหวัดพะเยา


วันที่ 26 มิถุนายน 2566 โดย supatra.ch@up.ac.th อ่าน 191