ขอเชิญบุคลากร คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมผู้บริหารสัญจร ประจำปีงบประมาณ 2566

image

ขอเชิญบุคลากร คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมผู้บริหารสัญจร ประจำปีงบประมาณ 2566 ในวัน เวลา ดังภาพแนบ เพื่อพบปะพูดคุย ติดตามผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรคในการทำงาน รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและหารือแนวทางในการทำงานร่วมกัน 


วันที่ 3 กรกฎาคม 2566 โดย supatra.ch@up.ac.th อ่าน 189