วิศวกรรมอุตสาหการนำชิ้นงานในรายวิชาการเขียนโปรแกรม ถวายแด่วัดศรีอุโมงค์คำ เพื่อใช้เป็นประโยชน์ต่อไป

image

 

วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2566 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์คมกฤต เมฆสกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ผู้ควบคุมดูแล พร้อมด้วยนิสิตสาขาอุตสาหการ ชั้นปีที่4 นำชิ้นงานที่ได้จากการเรียนการสอนในรายวิชาการเขียนโปรแกรมอุตสาหการ ถวายแด่วัดศรีอุโมงค์ เพื่อนำไปมอบให้โรงเรียนพินิตประสาธน์ (โรงเรียนวัดศรีอุโมงค์คำ) ใช้เป็นสาธารณะประโยชน์กับโรงเรียนต่อไป


วันที่ 7 กรกฎาคม 2566 โดย supatra.ch@up.ac.th อ่าน 173