วิศวกรรมศาสตร์ มพ. จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปี 2566 เพื่อตระหนักต่อวิชาชีพ

image

 

ในวันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2566 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ ดำรงวิริยะนุภาพ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ และครู เข้าร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปี 2566 โดยคณาจารย์กล่าวคำอวยพรและมอบเกียรติบัตรให้แก่นิสิตที่มีผลการเรียนดีเด่น พร้อมทั้งพานิสิตเข้าสักการะพระวิษณุกรรม กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมอนุรักษ์และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม รวมถึงตระหนักต่อวิชาชีพ ณ ลานพระวิษณุกรรม


วันที่ 11 กรกฎาคม 2566 โดย supatra.ch@up.ac.th อ่าน 161