ชมรมดนตรี วิศวฯ คว้ารางวัลรองชนะเลิศ ในโครงการ “RAIN COAT MUSIC CONTEST”

image

 

ในวันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2566 ชมรมดนตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 2 จากการเข้าร่วมการแข่งขันดนตรีในโครงการ “RAIN COAT MUSIC CONTEST” เพื่อเฟ้นหาวงดนตรีขึ้นเล่นในงาน Freshy Night ซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงเดือนธันวาคม 2566 ที่จัดขึ้นโดยกองกิจการนิสิต ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยพะเยา


วันที่ 11 กรกฎาคม 2566 โดย supatra.ch@up.ac.th อ่าน 229