ขอเชิญเข้าร่วมส่งบทความทางวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติ วิศวศึกษา ครั้งที่ 19

image

การประชุมวิชาการระดับชาติ วิศวศึกษา ครั้งที่ 19 “Transformation: The New Paradigm of Engineering Education” ระหว่างวันที่ 6 – 8 กันยายน 2566 ณ โรงแรม เลอ เมอริเดียน เชียงราย รีสอร์ท จัดการประชุมโดย สภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ผู้สนใจเข้าร่วมส่งบทความทางวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติ วิศวศึกษา ครั้งที่ 19 สามารถส่งได้ตั้งแต่บัดนี้ - 28 กรกฎาคม 2566


วันที่ 14 กรกฎาคม 2566 โดย supatra.ch@up.ac.th อ่าน 320