วิศวฯ จัดกิจกรรมวิ่งหลอมเกียร์ “Run For Fuang” ส่งเสริมอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยพะเยา

image

 

วันที่ 9 มิถุนายน 2566 กิจการนิสิตร่วมกับสโมสรนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ดร. รัชนีวรรณ อังกุรบุตร์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต จัดกิจกรรมวิ่งหลอมเกียร์ “Run For Fuang” เพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ของนิสิตภายในคณะให้มีอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยพะเยาในด้านสุขภาพ บุคลิกภาพและสุนทรียภาพ และสร้างความสามัคคีระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง ซึ่งกิจกรรมจะมีการจัดกิจกรรมเดิน - วิ่งโดยใช้เส้นทางจากหน้ามหาวิทยาลัย ลานจอดรถ ICT ลานพระพุทธภุชคารักษ์ ลานป้ายรถเมล์ PKY และอาคารเวียงพะเยา


วันที่ 14 กรกฎาคม 2566 โดย supatra.ch@up.ac.th อ่าน 230