วิศวฯ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการวาดอักษรฝักขามพะเยาบนเสื้อยืด

image

ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2566 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิยพงษ์ สุวรรณมณีโชติ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ร่วมกับงานกิจการนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการวาดอักษรฝักขามพะเยาบนเสื้อยืด สำหรับนิสิตและผู้ที่สนใจทางด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา ซึ่งเป็นการต่อยอดจากอักษรฝักขามบนศิลาจารึกที่พบในพื้นที่จังหวัดพะเยา นำมา Creative เป็นลวดลายลงบนเสื้อยืด เพื่อสร้างคุณค่าโดยการนำไปปรับใช้ให้เข้ากับยุคสมัย รวมถึงเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น


วันที่ 19 กรกฎาคม 2566 โดย supatra.ch@up.ac.th อ่าน 151