คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมพิธีวันสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยาครบรอบ 13 ปี

image

วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2566 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ดร.ณัฐพงศ์ ดำรงวิริยะนุภาพ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมพิธีวันสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยาครบรอบ 13 ปี ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช หน้ามหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อรำลึกถึงความเป็นมาของมหาวิทยาลัยและนับว่าเป็นสิริมงคลอย่างยิ่ง

นอกจากนี้ยังมีพิธีมอบรางวัลบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2566 ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์จึงขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนกานต์ สวนกัน อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ที่ได้รับการคัดเลือกจากสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยพะเยาให้เป็นเป็นบุคลากรดีเด่นสายวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2566 "สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี" อีกครั้ง


วันที่ 19 กรกฎาคม 2566 โดย supatra.ch@up.ac.th อ่าน 165