วิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการถวายเทียน อนุรักษ์ ฟื้นฟูภูมิปัญญาท้องถิ่น

image

วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม  2566 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ ดำรงวิริยะนุภาพ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรในคณะ จัดโครงการถวายเทียน ณ วัดเกษตรสุข ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเเละภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่ต่อไป


วันที่ 19 กรกฎาคม 2566 โดย supatra.ch@up.ac.th อ่าน 171